...

Αφηρημένη Τέχνη Ζωγράφος Χρηστέας 

Αφηρημένη Τέχνη Τσεμπέρι
Αφηρημένη Τέχνη Τσεμπέρι

Αφηρημένη Τέχνη – Eάν είσαι ένα ευαίσθητο και συναισθηματικό άτομο, τότε θα νοιώσεις χαρά από την τέχνη μου.

Όταν δημιουργώ καλλιτεχνικά, είμαι σε έναν υψηλό πνευματικό χώρο, που καλλίτερος από αυτόν δεν γίνεται. Αυτό το συναίσθημα αξίζει όλες τις θυσίες που έκανα στη ζωή μου ακολουθώντας την τέχνη μου.

Mπορείς και εσύ να φθάσεις σε αυτόν τον χώρο και να αισθανθείς το ίδιο καλά, μόνον εάν είσαι έτοιμ η/ος να ανοιχτείς στην ενέργεια που βγαίνει από την ζωγραφική μου τέχνη. Nα μην έχεις καμιάν επιφύλαξη ή προκατάληψη. Προσπάθησε να έχεις ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη, σαν να συναντάς τον πιο καλό σου φίλο. Μόνο τότε θα έλθεις σε επαφή με την τέχνη μου. Kαι όταν επικοινωνήσεις με αυτήν, θα βρεθείς σε μια καλλίτερη θέση μέσα σου. Όλες οι κακές επιρροές θα ξεπλυθούν και η αντίληψή σου για την εγκόσμια φύση της καθημερινής δραστηριότητας θα αλλάξει.

Εδώ σου δίνω όλα τα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να έρθεις σε επαφή με την Ζωγραφική τέχνη μου. Kατέβασε το τηλέφωνό σου, βάλε ένα φλιτζάνι τσάι, και με την ησυχία σου.

Σε ευχαριστώ για την επίσκεψη

Ζωγράφος Γρηγόρης Χρηστέας

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.